akrep onuru

Oyunun Adı: Akrep Onuru

Hedef Seyirci: Yetişkin
Oyunun Biçimi: Çağdaş Tragedya
Bölüm: İki Perde
Dekor: Çoklu Dekor (Ana dekor ‘Şehmuz Ağa’nın evi olup, Karanlık Mağara’nın bulunduğu tepede, mağaranın içinde ve önünde, taşlı tarlada geçen sahneler vardır. Köy seyirlik geleneğindeki göstermeci anlatımından dolayı dekorun gerçekçi olması zorunlu değildir.)
Oyuncu Sayısı: 17 (Erkek: 5, Kadın: 6, Ağlayıcı kadınlar: 3, Yaşlılar: 3)
Yardımcı Oyuncu: En az 10 yardımcı oyuncu (Tüfekliler, Köylüler)
Not: Dans ve müzik konusunda yetenekli yardımcı oyuncular tercih edilmelidir.

tiyatro oyunu hakkında

KONU

Bir ‘Antigone’ uyarlaması olan oyunumuz, Anadolu’nun doğusunda, ağalık düzeninin sürdüğü dönemlerde geçmektedir. Ağa ölünce ağalık iddiasında bulunan iki kardeş ölümüne kavgaya tutuşacak, ikisi de ölecektir. Ağalığın başına geçen dayıları, kavgada haksızlık yapan kardeşin gömülmesine izin vermeyecektir. Her ölünün gömülmeye hakkı olduğunu söyleyen Atiye dayısının buyruğuna karşı çıkar. Yasağına karşı gelerek kardeşinin cesedini gömer. Ağalığın temsil ederek kurulu düzeni sürdürmeye çalışan dayı ile insani değerleri sahiplenerek otoriteye karşı çıkan yeğen arasındaki müspet değerler karşı karşıya gelmiştir. İki taraf da ‘güç kullanımındaki meşruiyet’ kavramını sorgulamaktadır. Laf dinlemeyerek ağanın kararına direnen Atiye karanlık mağaraya kapatılır. İnadından vazgeçene kadar orada kalacaktır. Onun davranışları topraklarında yaşayan köylüleri de kışkırtmıştır. İki tarafın inatlaşması kurulu düzeninin çöküşünü tetikleyecektir. Yeni ağanın adaletsiz kararından dönüşü gecikince trajik son kaçınılmaz olur.

YAZAR GÖRÜŞÜ

Çok bilinen Sofokles’in ‘Antigone’ tragedyasında devlet yasaları ile tanrıların kuralları çatışmaktadır. Aradan geçen binlerce yıl tragedyanın değerini azaltmamıştır. Sırf entelektüel seyirciyle sınırlı kalınmaması için tiyatro tarihinin başyapıtı Anadolu topraklarına taşınmıştır. Gerçek ile gerçeküstü arasında bir zaman ve mekan seçilerek lirik anlatımı korunmaya çalışılmış, Anadolu insanının anlatım diliyle yöresellik içinde yeniden vücut bulmuştur.
Türk tiyatrosunda göstermeci tiyatronun yakınlığıyla bilinen köy seyirlik geleneği vardır. Ne yazık ki batı tiyatrosuna yönelen yazarlarımız böyle bir zenginliği yeterince tanımamaktadır. Köy seyirlik geleneğinin yapısını içinde barındıran ‘Akrep Onuru’ geleceğin Türk tiyatrosuna örnek olabilecek oyunlardan biridir.
Bu oyun çerçeve sahnenin dışındaki uygulamalara açıktır. Birçok sahnenin dans ve müzik kullanılarak anlatılması gerekmektedir. Kalabalık kadrosundan dolayı oyuncu sayının azaltılması ya da çoğaltılması mümkündür. Köy seyirlik geleneğindeki öğelerin kullanılması hem oyunun ruhuna uygun düşecek, hem de sahnelemedeki teknik zorlukları ortadan kaldıracaktır.
Genç, orta ve ileri yaşlardaki seyircilere hitap edebilecek içeriğe sahiptir.