tolstoy’dan itiraflar

Oyunun Adı: Tolstoy’dan İtiraflar

Hedef Seyirci : Yetişkin
Oyunun Biçimi : Tolstoy’un ‘İtiraflarım’ Kitabından Uyarlama
Bölüm : Tek Perde
Dekor : Tek Dekor (Tolstoy’un çalışma odası…)
Kostüm : Tolstoy’un farklı yaşlarda kullandığı kıyafetler
Oyuncu Sayısı :  2 (Erkek)
Yardımcı Oyuncu : Yok
Not : Birbirine benzeyen oyuncular tercih edilmelidir.

tiyatro oyunu hakkında

KONU

İlk inançsal sorgulamalarına çocukluk yıllarında başlayan Tolstoy’un yaşadığı olaylar, ruhunda derin izler bırakmış ve manevi arayışlarının temellerini oluşturmuştur. Gençlik yıllarındaki askerlik anıları ve entelektüel deneyimleri dünya görüşünü önemli ölçüde etkiler. Daha sonra evlenen Tolstoy, aile hayatının getirdiği sorumluluklarla ve manevi arayışlarıyla boğuşmaya başlar. Yalnızca kendi manevi gelişimiyle değil, aynı zamanda toplumun da ilerlemesiyle ilgilenmektedir. İdeal bir eğitim sistemi ve daha adil bir toplum düzeni yaratmanın hayalini kurmaktadır. Bu arayışlar Tolstoy’u farklı dinlere ve felsefi akımlara yönlendirir. Yaşamın anlamını bulmaya çalışırken geleneksel Hristiyanlığa olan inancını da sorgular. Son yıllarında kilisenin temsilcileriyle çatışan Tolstoy manevi arayışlarını yanıtlarını kilisenin çatısı altında ulaşamayacağını anlamıştır.

YAZAR GÖRÜŞÜ

Lev Tolstoy’un ‘İtiraflarım’ adlı kitabı, bütün dünyanın tanıdığı yazarın ruhuna açılan bir penceredir. Bu kitabın tiyatro uyarlamasında, Tolstoy’un çocukluğundan ölümüne uzanan zaman diliminde, manevi arayışları ve içsel mücadeleleri, samimi olarak anlatılmaktadır. Yaşamın anlamı, inanç ve ahlak gibi önemli konularda seyirciyi düşünmeye teşvik eder. Tolstoy’un iç dünyasını keşfetmek ve düşüncelerini anlamak için eşsiz bir fırsat sunar.

Genç (otuzlu yaşlar) ve Yaşlı (yetmişli yaşlar) Tolstoy’un yaşamından kesitler, alışılmışın dışında anlatımla seyirciye aktarılmaktadır.